اداره امور اداری

 


-  تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری و رضایت خدمت گیرندگان شهرداری
-  مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری در چارچوب ضوابط
-  مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار واحدها و کارکنان و استفاده بهینه از فضای اداری در ساختمان شهرداری
-  بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی
-  تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری
-  نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات استخدامی ، قانون کار و تامین اجتماعی
-  نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان
-  نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی
-  نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات
-  برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری
-  برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی
-  نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب
-  نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن
-  تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها
-  تامین و ارایه خدمات پشتیبانی شهرداری

دفتر شورای اسلامی شهر چهارباغ : خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم
شماره تماس : 15 الی 02644565012 داخلی مدیریت سایت 107
فکس 02644565020
 آدرس :  چهارباغ – میدان امام خمینی – بلوار شورا
شماره تماس :
روابط عمومی: 44562500 - 026
شماره فکس : 44565116 - 026

آمار بازدید :

بازدید امروز : 404

بازدید امروز صفحات : 98

كل بازديدها : 382456

افراد آنلاين : 13
اوقات شرقی به افق تهران:
اوقات شرعی