شرح وظایف معاونت اداري و مالي

 

-  نظارت بر اجراي دقيق آئين نامه هاي استخدامي، آيين نامه ها ، مقررات استخدامي، قانون کار و تامين اجتماعي و نظاير آن  
-  همکاري در تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصلاح بودجه  
- نظارت بر وصول درآمد  
- ظارت بر کليه هزينه ها و معاملات شهرداري و نگهداري حساب هزينه ها و همچنين نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها  
- نظارت بر حفظ و اداره کردن دارايـي هاي منقـول و غيـر منقـول متعلق به شهـرداري
-    رسيدگي و صدور دستورات لازم به منظور تامين وسايل و ملزومات مورد نياز شهرداري
-    کنترل و نظارت بر دارايي ها و بدهي ها سازمان در برنامه ريزي به منظور حفظ اموال شهرداري
-    نظارت بر تهيه گزارشهاي مالي و ترازنامه سالانه

آدرس :  چهارباغ – میدان امام خمینی – بلوار شورا

شماره تماس :
روابط عمومی: 44562500 - 026
شماره فکس : 44565116 - 026

آمار بازدید :

بازدید امروز : 100

بازدید امروز صفحات : 24

كل بازديدها : 110305

افراد آنلاين : 393
اوقات شرقی به افق تهران:
اوقات شرعی