منشور اخلاقی و اداری کارکنان شهرداری چهارباغ


ما کارکنان شهرداری خدمتگزار مردم در حوزه مدیریت شهری بوده و اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود .

1- شهروند مداری ، احترام و تکریم ارباب رجوع و تحقق خواسته های قانونی آنان با صحت ، دقت ، سرعت ، بی طرفی ، شفافیت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه های اضافی
2- رعایت نظم ، آراستگی پوشش ظاهری منطبق با ارزشهای دینی و عرف جامعه و پیراستگی محیط کار .
3- رعایت اصول قانونگرایی، وجدان کاری ، تعهد سازمانی ، پاسخگویی ، مسئولیت پذیری و عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی
4- امانت داری ، حفظ اسرار و اطلاعات ارباب رجوع و شهرداری و رعایت منافع و حقوق نسل های حال و آینده در انجام تمامی وظایف و اتخاذ تصمیمات .
5- پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به اصول صداقت ، صراحت ، صمیمیت و قدردانی و پرهیز از شایعه سازی ، تهمت غیبت ، خبرچینی .
6- مشارکت جویی ، انتقاد و انتقال دانش ، تجربه و مهارت ها به همکاران در راستای ارتقای توانمندی های آنان
7- صرفه جویی ، حفظ بیت المال و جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال شهرداری .
8- کوشش مداوم برای ارتقاء دانش و مهارت های شغلی و مطالعه ، تحقیق ، نوآوری و خلاقیت در انجام وظیفه و ارائه خدمات .
9- وقت شناسی در انجام وظایف و پاس داشتن وقت همکاران و ارباب رجوع

آدرس :  چهارباغ – میدان امام خمینی – بلوار شورا

شماره تماس :
روابط عمومی: 44562500 - 026
شماره فکس : 44565116 - 026

آمار بازدید :

بازدید امروز : 92

بازدید امروز صفحات : 24

كل بازديدها : 110297

افراد آنلاين : 391
اوقات شرقی به افق تهران:
اوقات شرعی