خانم لیلا خزایی سرپرست اداره امور اداری

-  تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری و رضایت خدمت گیرندگان شهرداری
-  مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری در چارچوب ضوابط
-  مطالعه، طراحی، نظارت بر استقرار واحدها و کارکنان و استفاده بهینه از فضای اداری در ساختمان شهرداری
-  بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی
-  تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری
-  نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات استخدامی ، قانون کار و تامین اجتماعی
-  نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان
-  نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی
-  نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات
-  برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری
-  برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی
-  نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب
-  نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن
-  تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها
-  تامین و ارایه خدمات پشتیبانی شهرداری

 

 


 آدرس شهرداری چهارباغ : میدان امام خمینی – بلوار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
شماره تماس :  44562500 - 026   و  47 الی 02644563045
شماره فکس : 44565116 - 026

آدرس شورای اسلامی شهر چهارباغ : خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم
شماره تماس : 14-10- 02644563109


آمار بازدید :

بازدید امروز : 100

بازدید امروز صفحات : 53

كل بازديدها : 2013638

افراد آنلاين : 28
اوقات شرقی به افق تهران:
اوقات شرعی