گروه خبري : اخبار و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 1403/02/24 - 20:31
كد :31924

آگهی مزایده عمومی شماره 5003005317000003

شهرداری چهارباغ در نظر دارد برابر مصوب شورای اسلامی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir ثبت شده در سامانه به صورت الکترونیکی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده عمومی شماره 5003005317000003

شهرداری چهارباغ در نظر دارد برابر مصوب شورای اسلامی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir

ثبت شده در سامانه به صورت الکترونیکی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 

برچسب ها :
نظرات كاربران :
 
 

 آدرس شهرداری چهارباغ : میدان امام خمینی – بلوار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
شماره تماس :  44562500 - 026   و  47 الی 02644563045
شماره فکس : 44565116 - 026

آدرس شورای اسلامی شهر چهارباغ : خیابان شهید بهشتی روبه روی خیابان معلم
شماره تماس : 14-10- 02644563109


آمار بازدید :

بازدید امروز : 515

بازدید امروز صفحات : 38

كل بازديدها : 1875701

افراد آنلاين : 27
اوقات شرقی به افق تهران:
اوقات شرعی